Samenwerken met Underlined

Samenwerken met Underlined

by Theo

Underlined is gespecialiseerd in data, modellen en algoritmes. Maar ook in samenwerken en samen met klanten tot een eindresultaat komen. We denken graag met je mee over alle aspecten die bij data driven werken komen kijken. Kenmerkend in de samenwerking met ons is de persoonlijke benadering, gecombineerd met de passie voor het vakgebied! In de ontwikkeling spelen jullie wensen en ervaringen een grote rol: jullie hebben invloed op de roadmap van Underlined! 

Wat betekent dat in de praktijk? 

Innovatief wetenschappelijk bedrijf 

Underlined is een innovatief bedrijf: zowel technieken en tooling maar ook de daarbij horende consultancydiensten zijn continu in ontwikkeling. Als onderdeel van het ecosysteem van de JADS (Jheronimus Academy of Data Science), werkt Underlined met studenten en onderzoekers vanuit Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven samen aan innovatieve oplossingen op het gebied van data science. Dit wetenschappelijk ondernemende karakter komt ook in de samenwerking tussen jou en Underlined sterk naar voren. Underlined heeft een ijzersterk team van customer journey experts, data scientists en econometristen. Gezamenlijk hebben we eigen technieken en modellen ontwikkeld, allen wetenschappelijk onderbouwd.  

Multidisciplinaire teams 

Underlined komt graag samen met je tot een eindresultaat. Dit betekent dat het onze voorkeur heeft om een multidisciplinair team samen te stellen, zowel vanuit Underlined als aan klantzijde. Afhankelijk van rol en scope sluiten mensen op vaste- of oproepbasis aan in het projectteam. Dit betekent dat er ook aan beide kanten personen deels vrij worden gemaakt voor de samenwerking. Vooraf wordt duidelijk aangegeven om welke rollen (en in welke intensiteit) het gaat.  

  • Aan klantzijde sluiten vaak customer experience managers, data analisten of –scientists, product owners en management aan. 
  • Voor Underlined betekent dit dat er één data scientist, één analytics consultant en één business consultant aansluit. 

Agile/ scrum 

Qua vorm sluit Underlined hier graag aan bij jullie werkwijze. Dit is in veel gevallen ‘Agile/Scrum’ en in iteratieve vorm (sprints van 3 à 4 weken). Deze werkwijze start al bij een voorstel: Underlined definieert een eerste sprint en schetst contouren van de daaropvolgende sprints. Aan het einde van elke sprint wordt vastgesteld of de vooraf gestelde doelen zijn behaald. Samen bepalen we dan of de contouren voor de vervolgsprint nog steeds juist zijn. Dit stelt beide partijen in staat om optimaal gebruik te maken van voortschrijdend inzicht dat we tijdens de uitvoering van de sprints opdoen. Uiteindelijk willen beide partijen dat de investering goed wordt besteed en dat de verwachtingen (meer dan) waar gemaakt worden. 

Overdracht 

Underlined vindt het belangrijk dat je de opgeleverde resultaten zelf op kunt pakken en voort kunnen zetten. Om dit te waarborgen werken we vanaf de start graag intensief samen met collega’s aan klantzijde, vaak data analisten en/of data scientists. Ook besteden we veel tijd aan overdracht naar jullie. Bij doorlopende projecten/abonnementen plannen we na een aantal maanden een evaluatie om te zien of we ergens bij moeten sturen of inventariseren we aanvullende wensen. 

Top