Privacy Statement

Privacy Statement

by Max Werkhoven

Change the language at the top right of our website for English and Dutch versions.
Wijzig de taal rechtsboven van onze website voor Engelse en Nederlandse versies.

Underlined vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over een persoon of die we in verband kunnen brengen met een persoon, zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen en andere gegevens aan derden.  Eventuele registratie op de Underlined.nl website is bedoeld om diensten te kunnen leveren, te communiceren of uw vragen te kunnen beantwoorden. Underlined zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de omschreven doeleinden in ons privacy- en cookie statement.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Underlined verzamelt in opdracht van onze klanten of die nodig zijn voor het leveren van services/diensten aan onze klanten.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je  bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel waarvoor je deze achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn. Welke categorieën persoonsgegevens wij verzamelen kun je hier vinden.

 Wie is er verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Underlined is een dochteronderneming van de Broad Horizon B.V. en maakt gebruik van centrale diensten van Broad Horizon voor de verwerking van persoonsgegevens.

Underlined is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die Underlined levert.

Waarom en voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Underlined verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Welke persoonsgegevens Doeleinde
NAWT*)

E-mailadres

Bedrijfscontactgegevens**)

Rekeningnummers

Functie
Het uitvoeren van de bedrijfsvoering. Hierbij moet je denken aan persoonsgegevens voor intern beheer, financiën, boekhouding en archivering die wij verwerken. Administratieve doeleinden. Wanneer je een dienst bij ons hebt afgenomen verwerken wij jouw gegevens voor administratieve doeleinden. Dit doen wij voor bijvoorbeeld het bijhouden van de projectadministratie en het verzenden van facturen.
NAWT

E-mailadres
Communicatie. Als je contact met ons opneemt via mail, chat of via het contactformulier op de website van Underlined dan maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens om jouw vraag te beantwoorden. Contractuele relaties. Om de rechten en verplichtingen met betrekking tot het contract zo efficiënt mogelijk uit te voeren verwerken wij je persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het bijhouden van afgenomen licenties.
Naam

Bedrijfsnaam

E-mailadres
Toesturen van nieuwsbrieven, rapportages of publicaties, wanneer daar toestemming voor gegeven is. Waar van toepassing gebruiken wij de informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase om je dit toe te sturen. Klantonderzoek. Wij kunnen je benaderen voor het afnemen van een korte enquête als je bij ons een dienst hebt afgenomen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren.
IP-adressen
Het verbeteren van de website en onze content. Als je onze website bezoekt verwerken wij gegevens om de onze website functioneel goed te laten werken en om onze website te kunnen verbeteren. Dit doen wij onder andere door middel van cookies. Meer informatie kun je hier over vinden in ons cookie statement.
NAWT

Geboortedatum
Het werven en selecteren van (potentiële) werknemers. Hiervoor verwerken wij verschillende persoonsgegevens.
De gegevens die nodig zijn om aan de wet te voldoen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld toezichthouders) moeten wij je persoonlijke gegevens delen met de overheid of toezichthouders om aan de wet te voldoen.

*) Onder NAWT vallen voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

**) Onder bedrijfscontactgegevens vallen de naam van het bedrijf, het algemene telefoonnummer en het algemene e-mailadres van het bedrijf.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Underlined bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Mocht je hier vragen over hebben kun je contact opnemen met info@underlined.nl.

 Op welke grond wordt de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd?

Underlined verwerkt jouw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de volgende grondslagen:

  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou

Underlined verwerkt persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Underlined en andere partijen. De verwerking van persoonsgegevens is onderdeel van de voorwaarden die door de andere partij wordt aanvaard en zonder de verwerking is het niet mogelijk aan de voorwaarden van het contract te voldoen.

  • Op basis van een wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

  • Een gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het belang om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren, onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en het beantwoorden van vragen die jij hebt.

  • Jouw toestemming

Soms gebruiken we je toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Toestemming moet vrijelijk gegeven, geïnformeerd en specifiek voor het verwerkingsdoel zijn. De verwerking keur je goed door middel van een actieve ondubbelzinnige handeling, zoals het aanvinken van een check box. Je hebt altijd het recht om je toestemming in te trekken.

 Verwerken wij bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens?

Underlined heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken, voor de hierboven genoemde doeleinden. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht en instructies, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Underlined blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Underlined verstrekt jouw persoonsgegevens aan andere derden (bekijk hier ook het cookie statement). Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Verder zullen we je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Denk hierbij aan het aangaan van Europese Unie modelbepalingen met deze ontvanger.

 Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te minimaliseren. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 Kan ik mijn gegevens bekijken, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar tegen de verwerking te maken en je hebt het recht tot overdraagbaarheid van gegevens. Deze rechten staan bekend als de rechten van betrokkenen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Om van je rechten gebruik te kunnen maken kun je een verzoek indienen naar info@underlined.nl. Underlined zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen op je verzoek reageren.

Hoe kan ik jullie bereiken?

Als je vragen, klachten, verzoeken of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Underlined die niet beantwoord zijn in het privacy- en cookie statement, kun je contact opnemen door te mailen naar info@underlined.nl of door te bellen naar ons kantoor via +31 (0)73 303 0290.

Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer is dit privacy statement voor het laatst aangepast?

Dit privacy statement is op 10 september 2021 voor het laatst aangepast.

Top

Underlined uses cookies and similar techniques to collect more information about your location, surfing behavior, devices and browser. In addition to functional cookies to make the website Underlined.nl work properly, we also place analytical cookies to improve the website. Sometimes we use marketing cookies so that we and third parties can build a profile of you to offer personalized content and products. For this we ask your permission via the “OK” button below. If you do not agree with this, we will only place the permitted functional and analytical cookies. Do you want to change your cookie preferences at a later time? In our privacy & cookiestatement you can read more about our cookies and how you can adjust your cookie preferences afterwards. Privacy Statement Privacy policy