Journey Classificatie Data Science Model

Journey Classificatie Data Science Model

by Maartje Luinenburg

Underlined introduceert het Journey Classificatie Data Science Model

Om vanuit ruwe data met journeys aan de slag te gaan is het prepareren van data als voorbereiding op het analyseren van journeys een essentiële stap! Welke data hoort bij welke journey? Op basis van onze ervaring met klanten en in samenwerking met toonaangevende universiteiten, ontwikkelden wij een classificatiemethode die data uit vele bronnen kan detecteren en kan classificeren voor Journey Mining. Deze module maakt gebruik van de Underlined Hub voor CX Analytics; een verzameling/raamwerk van machine learning- en AI-algoritmen, direct te gebruiken als onderdeel van uw Customer Experience Management programma.

Journey classificatie: wat is het?

Data Driven CX verbindt vele databronnen om inzicht te krijgen in de customer journey. Underlined hanteert een clustermethode om al deze data logisch te groeperen in de verschillende onderdelen van de journey, zodat analyse en visualisatie mogelijk worden op basis van customer journey uitgangspunten (zie figuur).

Wilt u meer weten?

Neem contact op voor een demonstratie en toelichting van de mogelijkheden voor uw organisatie. Wilt u voorbeelden zien van onze klanten die reeds werken met het toepassen van onze technieken, klik hier!

Top