CX Data Driven aanpak – Fase 1

by .

Benieuwd naar de 5 fases van een data driven CX aanpak?

Lees meer over de Underlined Data Driven CX Maturity fases!

Fase 1: “Let’s Start Data Driven CX”

Deze fase richt zich op het vergroten van uw kennis rondom Data Driven Customer Experience (CX), zodat u er binnen uw organisatie op kan focussen. Hierbij kan o.a. gekeken worden welke databronnen aanwezig zijn binnen de organisatie. Naast dat er in uw organisatie feedback en/of klanttevredenheidscores verzameld en besproken worden, is het ondernemen van acties aan de hand van deze data ook van belang. Hiermee zou u als organisatie aan de slag kunnen gaan, met als doel uw klanttevredenheid verbeteren. Als organisatie kunt u hierbij een specifieke vraag opstellen, gericht op wat er met klant- en onderzoeksdata geanalyseerd kan worden. Bijvoorbeeld: welke factoren hangen samen met de groei in klanttevredenheid?

Wat bieden wij:

De eerste stap die Underlined kan bieden rondom het vergroten van uw kennis rondom het inzetten van CX in uw organisatie, zijn verschillende workshops en leergangen. Tijdens de leergang wordt o.a. gekeken in hoeverre uw organisatie een CX driven strategie heeft, welke data binnen de organisatie aanwezig is en uit welke bronnen data wordt verzameld. Daarnaast wordt men bijgebracht hoe data-analyses opgezet kunnen worden, met de geschikte tools. Hierbij kan ook het visueel presenteren van de data-inzichten aan bod komen. Dit biedt namelijk mogelijkheden voor het organisatiebreed inzetten van de uitkomsten uit data-analyses.

Wilt u meer weten over onze events, zoals Masterclasses rondom Data Driven CX, of alvast lezen hoe het Data Driven CX programma in samenwerking met JADS vormgegeven is en wat hierbij de eerste inzichten waren?

Top